Объявления

12 июл 2023

Коммунальные услуги за июнь

Теперь вы можете оплатить коммунальные услуги за июнь.

03 июл 2023

«ԱրՔաՓեյ»․ գրանցվեց նոր վճարային համակարգ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում

2023 թ․ հունիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը գրանցեց «ԱրՔաՓեյ» նոր վճարային համակարգը, որի օպերատորն է «Արմենիան Քարդ» ընկերությունը։

 

Համակարգը կոչված է ապահովելու հասանելի միջավայր և վստահելի հարթակ ֆինանսական ծառայություններից օգտվողների համար՝ ստեղծելով բանկերում և վճարահաշվարկային կազմակերպություններում վարվող հաշիվների միջև փոխանցումների իրականացման ժամանակակից, հարմար, անվտանգ միջոց, որը օգտագործողներին հնարավորություն  կընձեռի պարզ նույնականացուցիչների միջոցով 24/7 ռեժիմում իրականացնել դրամական միջոցների ակնթարթային փոխանցում։

 

«ԱրՔաՓեյ» վճարային համակարգի հիմնական  առանձնահատկություններն են՝ 

 

► ծառայությունն ինտեգրված է լինելու բանկերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հեռահար ֆինանսական ծառայությունների համակարգերում (վեբ-հարթակներ, բջջային հավելվածներ և այլն),

 

► առանց բազմաթիվ վավերապայմանների պարզ և առավել հարմար  փոխանցման  հնարավորություն։ Օրինակ՝ բավարար է շահառուի բջջային հեռախոսահամարի մուտքագրումը, 

 

► փոխանցումը շահառուի հաշվին հասանելի է դառնում իրական ժամանակում՝ ի տարբերություն բանկային փոխանցման, որը կարող է տևել մի քանի ժամ, և ի տարբերություն քարտից քարտ փոխանցման, երբ թեև միջոցները քարտով գործարք կատարելու համար հասանելի են անմիջապես, սակայն բանկային հաշվին դրանք հաշվեգրվում են հաջորդ աշխատանքային օրը: 

 

«ԱրՔաՓեյ» վճարային համակարգը այս առանձնահատկությունների շնորհիվ ոչ միայն գրավիչ գործիք կդառնա միջբանկային փոխանցումներ իրականացնելու համար, այլև նորագույն լուծումների ու հնարավորությունների շնորհիվ միանշանակ կնպաստի փոխանցումների արագության և ծառայության գրավչության աստիճանի բարձրացմանը՝ նոր խթան հանդիսանալով Հայաստանում անկանխիկ դրամաշրջանառության զարգացման գործում։

 

Համակարգի գործարկումը պլանավորվում է մինչև սեպտեմբերի վերջ։ Ծառայությունների գործարկումը կատարվելու է փուլ առ փուլ հետևյալ  տեսակներով՝

 

► Առաջին փուլ՝ P2P - Փոխանցում տարբեր հաճախորդների՝ տարբեր բանկերում կամ վճարահաշվարկային կազմակերպություններում ունեցած հաշիվների միջև։  Այս գործառնության բոլոր տարատեսակները նախատեսված են միայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար։

 

► Երկրորդ փուլ՝ Me2Me – Փոխանցում մեկ հաճախորդի՝ տարբեր բանկերում կամ վճարահաշվարկային կազմակերպություններում  ունեցած հաշիվների միջև։Այս գործառնության բոլոր տարատեսակները ևս նախատեսվածեն միայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար։

 

► Երրորդ փուլ՝ P2B – Ապրանքի կամ ծառայության դիմաց առևտրի և սպասարկման կետին (ԱՍԿ) ֆիզիկական անձ հանդիսացող  հաճախորդի կողմից վճարում։ Այս գործառնության բոլոր տարատեսակները նախատեսված են միայն ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների կողմից ապրանքի կամ ծառայության դիմաց իրավաբանական անձ հանդիսացող ԱՍԿ-ին վճարման համար՝ կիրառելով QR կոդեր և NFC ցուցիչներ։

 

Հետագա ծառայությունների ներմուծումը և գործարկումը կիրականացվեն համակարգի զարգացմանը և օգտատերերի քանակի աճին զուգահեռ՝ համագործակցելով շահագրգիռ կառույցների և օղակների հետ։ Ծառայությունների ցանկը կարող է լրացվել պետության հետ առնչվող վճարումներով և հատուցումներով (C2G, G2C, B2G, G2B), բիզնես  վճարներով (B2B, B2C) և այլն։

22 июн 2023

Оплата штрафов патрульной службы

 
Уважаемые пользователи,
 
 
Сообщаем вам, что отныне вы  можете оплачивать штрафы Патрульной службы через наш сайт и приложение.
 
*ЗАО "Армениан Кард" контролируется Центральным Банком РА.
 
Телефон: 010 59 22 22
10 июн 2023

Коммунальные услуги за май

Теперь вы можете оплатить коммунальные услуги за май.

02 июн 2023

‼️ВНИМАНИЕ‼️ Будте начеку!!

 

Уважаемые пользователи,

В последнее время распространились сообщения содержащие фейковые ссылки и даже телефонные звонки,  с помощью которых пытаются выяснить банковские и персональные данные.

 

‼️РЕКОМЕНДУЕМ

Не заполняйте  на неизвестных  и сомнительных происхождения сайтах и не предоставляйте карточные и личные данные третьим лицам. Номер карты, срок действия, CVV и PIN-код, паспорт, ID-карта, соц.карта  и другие данные , которые будут  переданы третьим лицам и стать основой финансового мошенничества.

ARCA И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ СТРУКТУРЫ НИКОГДА НЕ ТРЕБУЮТ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ КАРТОЧНУЮ ИЛИ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ.

‼️ В случае сомнений немедленно свяжитесь с вашим банком любым доступным вам способом или заблокируйте возможно мошенническую карту с помощью банковского приложения.

11 май 2023

Коммунальные услуги за апрель

Теперь вы можете оплатить коммунальные услуги за апрель․

11 апр 2023

Коммунальные услуги за март

Теперь вы можете оплатить коммунальные услуги за март.

10 мар 2023

Коммунальные услуги за февраль

Теперь вы можете оплатить коммунальные услуги за февраль.

16 фев 2023

ВНИМАНИЕ!

Будте  начеку!

Уважаемые пользователи,

Еще раз напоминаем, что в последнее время пользователи, зарегистрированные в различных социальных сетях, получают сообщения, содержащие поддельные и/или вирусные ссылки от имени финансовых и нефинансовых организаций.

Возможны случаи, когда по этим ссылкам предлагают заполнить карточные (номер карты, срок действия, CVV-код, PIN-код) или личные (паспорт, ID-карта  и т.д.) данные, бывают заманчивые предложения получить деньги или работу, заманчивые предложения продаж различных товаров, прочее.

Мы призываем вас быть предельно бдительными при получении подобных ссылок, чтобы убедиться в подлинности страницы. Использование неизвестной ссылки может привести к компрометации вашего телефона, компьютера и приложений на нем.

Ни в коем случае не сообщайте карточные и персональные данные на сайтах неизвестного и сомнительного происхождения или третьим лицам.

AРКА НИКОГДА НЕ ТРЕБУЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КАРТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ.

В случае сомнений немедленно обратитесь в свой банк или в АрКа, заблокируйте возможно мошенническую карту любым доступным вам способом (например, банковским приложением).

При этом отметим, что использование двойной аутентификации в нашем приложении и на сайте, защитит от подобных случаев. Сегодня выбор этого способа оставлен на усмотрение пользователя, т.к. немного продлевает операцию входа, но в целях повышения уровня безопасности он станет обязательным.

Следует отметить, что утечки данных о владельцев карт, хранящихся в компании, не было.

Утверждения о кибератаке на АРКА  и утечке данных не соответствуют действительности.

Владельцы  карт являются жертвами финансового мошенничества.

16 фев 2023

Внимание!

 

Уважаемые пользователи,

Информируем, что в браузере Safari была обнаружена неизвестная уязвимость, в результате которой мошенникам удалось собрать различные пароли и личную информацию, которые были внесены в браузере Safari. Проблема также коснулась пользователей приложения/веб-сайта ArCa, которые не использовали двухфакторную аутентификацию (2FA) при входе на веб-сайт. На основании вышеизложенного, в настоящее время услуга перевода с карты на карту также недоступна в приложении/на сайте ArCa.

13.02.2023 Apple выпустила обновления iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1, macOS Ventura 13.2.1, которые решили указанную выше проблему и в описании которых указывалось, что существует аналогичная проблема.

Ознакомиться с проблемой можно по прикрепленным ссылкам:

https://support.apple.com/en-us/HT213635

https://www.howtogeek.com/872604/safari-is-under-attack-update-your-iphone-and-mac-now

Чтобы избежать подобных проблем, мы рекомендуем пользователям включать двухфакторную аутентификацию (2FA) для доступа к своим учетным записям.

Функция активации доступна только в веб-версии нашего веб-сайта (не в приложении) в разделе «Личные настройки» > «Двухфакторная аутентификация» вашей регистрации. В случае аутентификации по SMS введите номер телефона в формате 374XXXXXX (без + и 00).