Սահմանաչափեր և վճարներ

Վճարումների տվյալները տրամադրող ընկերության կողմից (Իդրամ) սահմաված են ծառայության հետևյալ  վճարներ*

 Քարտից քարտ փոխացումների մասին կարդացեք այստեղ


 

Ծառայությունը  Ծառայություն մատուցող Սպասարկման վճարը Նվազագույն գումարը Առավելագույն գումարը

 Բջջային կապ

 

 

0%

Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների
 

0%

 

0%

 

0%

Կոմունալ

վճարումներ

 

  

0%

100 ՀՀ դրամ  Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների     

0%

100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների

0%

100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների

0%

100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների

0%

100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների
     

0%

  Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների

Ինտերնետ

  

0%

Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների
   

0%

  IP TV

    

0%

  Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների

ՃՈ տուգանքներ

 

Ծանուցում

100-3,000 դրամ՝ 150 դրամ,

3,001-60,000 դրամ՝ 300 դրամ,
60,001-100,000 դրամ՝ 500 դրամ,

100,001 և ավելի` 1000 դրամ

100 ՀՀ դրամ  Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների
 Տեսուչ 100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների

 Ավտոկայանատեղ

 

 

 Վճար  մինչև 999 դրամ՝ 0 դրամ, 
1,000 և ավելի՝ 200 դրամ 
100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների
 Տուգանք 200 դրամ 100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների

Գույքահարկ

  

            Ավտոմեքենայի մինչև 3,000 դրամ՝ 100 դրամ,
3,001-15,000 դրամ՝ 200 դրամ,
15,001-50,000  դրամ՝ 300 դրամ,
50,001 և ավելի` 0.7% 
100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների
             Գույքահարկ 100 ՀՀ դրամ Համաձայն ծառայությունը տրամադրող օպերատորի սահմանափակումների

 *ՎՏԲ Հայաստան բանկի և ոչ հայաստանյան բանկերի քարտերով վճարումներ իրականացնելիս հօգուտ սպասարկող բանկի գանձվում է երկու տոկոս (2%) էքվայրինգի վճար

Էջը թարմացված է՝ 24․06․2019 | 16:48