Սահմանաչափեր և վճարներ

  • Ի՞նչ են Սահմանաչափերը

    Քարտը թողարկող բանկը ձեր ցանկությամբ կամ սեփական կարգերի սահմաններում, ելնելով անվտանգության նկատառումներից, կիրառում է որոշակի սահմանաչափեր, օրինակ մեկ օրվա ընթացքում թուլյատրելի գործարքների քանակը, այս եւ այլ սահմանաչափերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Քարտի մանրամասն էջում, Սահմանաչափեր հղումով անցնելով։