Գրանցել առցանց վաճառակետ

«Արմենիան Քարդ» Ընկերության էլեկտրոնային առևտրի համակարգում որպես սպասարկման կետ գործելու համար անհրաժեշտ է.

1. Դիմել «ԱրՔա» վճարային համակարգի անդամ որևէ բանկ՝ նախնական տեղեկատվություն և անհրաժեշտ կարգավորումներ ստանալու համար:

2. Ծանոթանալ ԱրՔա վճարային համակարգի ինտեգրման ձեռնարկին Merchant Manual (առայժմ ռուսերեն):

3. Կազմակերպել կայքի/հավելվածի աշխատանքը համաձայն ձեռնարկում նկարագրված գործընթացի:

4. Կայքի աշխատանքը թեստային միջավայրում հաջողությամբ կազմակերպելուց հետո դիմել բանկ՝ աշխատանքային միջավայրի կարգավորումներ ստանալու համար:

 

Էջը թարմացվել է` 17.03.2022 10:40