Աշխատանք

 • Զեղծարարական ռիսկերի վերլուծաբան

Զեղծարարական ռիսկերի վերլուծաբան

Պարտականություններ՝

 • Վճարային համակարգի զեղծարարության ռիսկի աստիճանի գնահատում/մոնիթորինգ; զեղծարարության գործոնների հայտնաբերում,
 • Զեղծարար գործարքների դիտարկման ու կանխարգելման ծրագրային մոդուլի ֆունկցիոնալ կարգավորում, կանոնների և կանոններում սահմանված պարամետրերի մշակում
 • Արձանագրված զեղծարար դեպքերի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
 • Կանխատեսման մոդելների մշակում; կանոնների և կանոններում սահմանված պարամետրերի սահմանում
 • Միջազգային փորձի ուսումնասիրթյուն և տեղայնացում զեղծարարության դեմ պայքարի գործող ծրագրերում

Պահանջվող գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Բարձրագույն մաթեմատիկական կամ տնտեսագիտական կրթություն
 • Վիճակագրական մոդելների հետ աշխատելու անհրաժեշտ հմտություններ, ժամանակային շարքերի հետ աշխատելու հմտություններ (Time Series), ռեգրեսիոն անալիզի եղանակների մասին գիտելիքներ և կիրառման հմտություններ` կանխատեսման մոդելների մշակման նպատակով
 • MS Excel ծրագրի վարժ տիրապետում - վիճակագրական, տրամաբանական, մաթեմատիկական ֆունկցիաների (բանաձևերի) հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ
 • Excel Macros, VBA- ցանկալի է, կդիտվի որպես առավելություն
 • Python, R-Studio, SAS, SPSS, EViews ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Գրավոր խոսքի ազատ շարադրման ունակություն

Դիմելու վերջնաժամկետ՝

Մայիսի 22, 2022 թ․

Դիմելու ձև`

Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց ինքնակենսագրականն ուղարկել arca@arca.am էլեկտրոնային հասցեին՝ վերնագրում նշելով «Զեղծարարական ռիսկերի վերլուծաբան»։