Հայտարարություններ

18 Հնվ 2021

2021թ-ի համար հաշվառված «Փոխադրամիջոցների գույքահարկի» և «Անշարժ գույքի հարկի» մասով տվյալների վերաբերյալ

 

Հարգելի քարտապաններ,

 

Տեղեկացնում ենք, որ մեր կայքում և հավելվածում առցանց վճարումների եղանակով արտացոլված են միայն 2020թ-ին վերաբերող գույքահարկի և հողի հարկի պարտավորությունները, իսկ 2021թ-ի համար հաշվառված «Փոխադրամիջոցների գույքահարկի» և «Անշարժ գույքի հարկի» մասով տվյալները դեռևս չեն տրամադրվում Երևանի քաղաքապետարանից, ուստի, վերջինիս խորհրդով, պարտավորությունների չափը ճշտելու համար անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան վարչական շրջան:

Կայքով 2021 թվականի գույքահարկի վճարումների հնարավորության վերաբերյալ կտեղեկացնենք հավելյալ։